DOFINANSOWANIE

Działalność Klastra jest przedmiotem zrealizowanego projektu “Rozwój Mazowieckiego Klastra BioTechMed” w ramach Działania 1.6 (“Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Cel projektu: poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Efekt zrealizowania projektu: udział w rozwoju gospodarczym regionu. Wartość zrealizowanego projektu: 5 465 411,13 zł. Wartość dofinansowania: 3 901 691,19 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

LOGO UE poprawne