O klastrze

Klaster BTM, to ekosystem relacji nauki oraz biznesu w obszarze bio-tech-med.

Klaster BTM to sieć współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych, jednostek naukowo-badawczych z branży biotechnologiczno-medycznej oraz jednostek reprezentujących administrację publiczną. Rozbudowany ekosystem Klastra sprzyja współdziałaniu i synergii świata nauki oraz biznesu. Partnerzy Klastra wiedzą, że dzięki kooperacji wzrasta efektywność rozwoju nowych technologii. Klaster jest zarówno parasolem ochronnym dla nowych przedsięwzięć jak i silnikiem napędowym.
Sukcesy klastra BTM pokazują, że innowacyjna Polska, to już nie tylko wizja, ale realne działania i efekty.

Przystąp do naszego ekosystemu.

DLA NAUKI:

- przynależność do struktury gwarantującej bezpośredni kontakt z biznesem i funduszami inwestycyjnymi,

- weryfikacja technologii w kontekście ich przydatności na rynku,

- dostęp do specjalistycznych usług doradczych w zakresie komercjalizacji, własności przemysłowej i rynku,

- networking z przedstawicielami innych jednostek naukowych,

- możliwość generowania nowych projektów badawczo-rozwojowych i wspólnego aplikowania o finansowanie.

DLA BIZNESU:

- dostęp do wstępnie wyselekcjonowanych pomysłów na nowe produkty/usługi w zakresie bio-tech-med,

- możliwość kooperacji z grupami naukowymi w obszarze rozwiązywania problemów w wewnętrznym R&D,

- dostęp do usług specjalistycznych i doradczych,

- networking w obrębie należących do Klastra firm z branży bio-tech-med,

- wsparcie w pozyskiwaniu środków publicznych i prywatnych.

Dodatkowo dzięki współpracy możliwe jest monitorowanie baz danych: Global Data oraz Thomson Reuters Recombinant Capital.

AKTUALNOŚCI

BRIDGE2MARKET

Zespół transferu technologii prowadzi selekcje projektów z obszarów biotechnologii, farmacji oraz inżynierii biomedycznej, a następnie ocenia ich potencjał rynkowy i weryfikuje użyteczność technologii, aby opracować strategie komercjalizacji. B2M jest efektywnym mechanizmem wspomagającym komercjalizację wyników badań.

Proces rozwoju projektów odbywa się w trzech etapach:

Start

Start

Wstępna analiza rynkowo-technologiczna projektów o potencjale komercyjnym.

1. Ocena statusu własności intelektualnej.

2. Identyfikacja potencjalnych rynków dla technologii.

3. Przeprowadzanie badań rynkowych.

4. Ocena zasobów ludzkich.

5. Określenie potencjalnych przeszkód i problemów.

6. Przygotowanie rekomendacji dla projektu.

Preinkubacja

Preinkubacja

Opracowanie planu operacyjnego.

1. Audyt zdolności patentowej – badanie zdolności i czystości patentowej.

2. Pogłębione analizy rynkowej oraz finansowej.

3. Wycena technologii.

Inkubacja

Inkubacja

Wsparcie rozwoju projektu.

1. Tworzenie spółki typu spin-off, spin-out, lub start-up.

2. Wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej.

3. Doradztwo w zakresie budowania konkurencyjnego portfela praw wyłącznych spółki celowej.

4. Pomoc w budowaniu zespołu oraz struktur zarządzania.

5. Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania oraz inwestorów.

"Sukcesy Klastra BTM pokazują, że innowacyjna Polska, to już nie tylko wizja, ale realne działania i efekty."

Paweł Nowicki, Prezes Zarządu

PLATFORMA KOOPERACJI

Nowo tworzone firmy mogą liczyć na pomoc ze strony zespołu Klastra przy tworzeniu zasobów ludzkich, wiedzy oraz zaplecza infrastrukturalnego i sprzętowego.

Klaster BTM jest skutecznym instrumentem realizacji potrzeb biznesowych, ponieważ jest skupiskiem wzajemnie powiązanych firm działających w tych samych lub pokrewnych sektorach, które jednocześnie współdziałają i konkurują ze sobą oraz jednostek świadczących usługi (w tym również wyspecjalizowanych dostawców). Dodatkowo z Klastrem związane są kluczowe instytucje poszczególnych dziedzin. Funkcjonując w klastrze firma zwiększa poziom interakcji, współpracy i przepływów wiedzy, a co za tym idzie przyśpiesza innowacyjne przedsięwzięcia i daje lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

INNOWACJA

NAUKA

VADEMECUM

Klaster BTM - oznacza Mazowiecki Klaster BioTechMed będący siecią współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych, jednostek naukowych i reprezentujących administrację publiczną, działających w lub mających wpływ na funkcjonowanie branży biotechnologiczno-medycznej na terenie Mazowsza, którego koordynatorem jest Koordynator Klastra.

Koordynator Klastra - oznacza BTM Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca biuro w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4.

Powiązanie Kooperacyjne - oznacza stosunek prawny i faktyczny, niezależnie od konkretnej formy prawnej, istniejący pomiędzy danymi członkami Klastra, zawiązany w związku z chęcią podjęcia współpracy mającej na celu wprowadzenie na rynek Produktu innowacyjnego, wdrożenie wyników prac badawczych do gospodarki lub zamawianiem dóbr lub usług u innych członków Klastra.

Zobacz wszystkie pojęcia

KONTAKT

Informacje kontaktowe

  • ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa
  • tel.: +48 22 101 17 90
  • fax: +48 22 101 17 91
  • info@btminnovations.pl